19 หมู่ 5 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

เกี่ยวกับเรา

ผู้ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มไมโครไพล์ พร้อมให้บริการตอกเสาเข็มไมโครไพล์คุณภาพสูง
ประวัติความเป็นมา

เกี่ยวกับเรา บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด

บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด – Thaimicropile Co.,Ltd. เกี่ยวกับเรา ได้เริ่มดำเนินการให้บริการตั้งแต่ ปี 2556 – ปัจจุบัน โดยผลิตและจำหน่ายเสาเข็มไมโครไพล์ พร้อมให้บริการตอกเสาเข็มไมโครไพล์คุณภาพสูง โดยมีทีมงานที่มีความชำนาญและเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านให้เกิดความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุด

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 8 ปี แล้วที่เราเปิดดำเนินการให้บริการ ผลิตและจำหน่าย เสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มไอไมโครไพล์ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ และ เสาเข็มสแควร์ไมโครไพล์ ผลิตภัณฑ์และการบริการของเราซึ่งได้รับความไว้วางใจจากโรงงาน หมู่บ้านจัดสรร อาคาร เรายินดีพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน

  • พันธกิจ

  1. สร้างความพึงพอใจและความผูกพันที่ดีกับลูกค้า ผ่านผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ
  2. สนับสนุนให้มีส่วนร่วมของพนักงานและบุคคลากร ชุมชม ลูกค้า คู่ค้า เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

ค่านิยม : ก้าวสู่ความเป็นเลิศ และ ขับเคลื่อนองค์กรด้วยความสามัคคี

  • วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้นเน้นการให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

เกี่ยวกับเรา บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด

นโยบายบริษัท

นโยบายของ บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด คือ การให้คำมั่นสัญญาต่อลูกค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตส่งมอบสินค้าพร้อมบริการตรงเวลา เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยมีนโยบายคุณภาพของบริษัทดังนี้

“สินค้าดี บริการเยี่ยม ซื่อสัตย์ ตรงเวลา”

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบ บริหารคุณภาพ ISO9001 : 2015 ลูกค้า กฏหมายและกฏระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เรามุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ควบคุมคุณภาพงานจากหน่วยงานภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. สินค้าดี : บริษัทจะผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
  2. บริการเยี่ยม : บริษัทจะมอบความเอาใจใส่ในการให้บริการที่ดีต่อลูกค้าในทุกด้าน โดยเฉพาะบริการตอกเสาเข็มที่ใส่ใจทุกขั้นตอนในการทำงาน
  3. ซื่อสัตย์ : บริษัทจะทำงานให้กับลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์โดยยึกหลักสุจริต แจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการทำงาน
  4. ตรงเวลา : บริษัทมองเห็นความสำคัญของเวลาที่ได้นัดหมายกับลูกค้า บริษัท พร้อมเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามความคาดหวังของลูกค้าเสมอ

ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคุณภาพสูง

ผลิตภัณฑ์เสาเข็มแต่ละชนิด มีประสิทธิภาพมาตราฐานในการใช้งาน จึงเหมาะกับงานที่เข้าใช้ในการตอก เสาเข็มมั่นคง แข็งแรง ตามคุณสมบัติเฉพาะ

ความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้า

ทางบริษัทมีนโยบายที่สำคัญต่อลูกค้าด้านคุณภาพของสินค้า และการให้บริการกับลูกค้าด้วยความเต็มใจ ซื่อสัตย์ และเร่งทำงานให้ลูกค้าด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

ควบคุมดูแลโดยทีมวิศวกร

การรับตอกเสาเข็มในแต่ละครั้งนั้น มีการควบคุมบุคลากรโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของทีมวิศวกรควบคุมดูแลหน้างาน ให้ผลงานของออกมาอย่างที่เราต้องการและลูกค้า

พันธมิตรของเรา

Tri-Luck Stainless Steel | ร้านไตรลัคน์ สเตนเลสสตีล รับออกแบบ ติดตั้ง ประตู ช่องรั้ว ราวบันได เหล็กอิตาลี สเตนเลสสตีล งานหลังคา

Logo Tri-Luck