19 หมู่ 5 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำถามเกี่ยวกับการใช้งานเสาเข็มไมโครไพล์ เสาเข็มควรตอกลึกเท่าไหร่ และเลือกใช้เสาเข็มขนาดเท่าไหร่

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับเสาเข็มไมโครไพล์

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการเลือกใช้งานเสาเข็มไมโครไพล์ การต่อเติมบ้านควรลงเสาเข็มหรือไม่ เสาเข็มไมโครไพล์ควรตอกลึกเท่าไหร่
และเลือกใช้เสาเข็มไมโครไพล์ขนาดเท่าไหร่ที่เหมาะสำหรับการต่อเติมโครงสร้างต่างๆ

เสาเข็มไมโครไพล์ควรตอกลึกเท่าไหร่

ความลึกของเสาเข็มไมโครไพล์แล้วแต่สภาพดินแต่ละพื้นที่ โดยปกติส่วนมากกรุงเทพฯและปริมณฑล ความลึกอยู่ที่ประมาณ 18-21 เมตร และพื้นต่างอื่นๆ ก็ลึกต่างกันไป แต่แนะนำให้ตอกจนถึงดินที่รับน้ำหนักได้ (ตอกเช็ค Blow Count)

ควรใช้เสาเข็มขนาดไหน ประเภทไหน ในการสร้างบ้าน หรือวางฐานเครื่องจักร

เสาเข็มเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่ หรือเสาเข็มประเภทไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการรับน้ำหนักของโครงสร้าง ว่าเสาเข็ม 1 ต้น ออกแบบไว้ว่ารับน้ำหนักประมาณกี่ตันต่อต้น เพราะว่าเสาเข็มจะมีหลายประเภท มีหลายขนาด เราควรเสาเข็มให้เหมาะกับงานที่ใช้จะได้มีคุณภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น

  1. เสาเข็มไอ เหมาะสำหรับ งานทำโครงสร้าง 1 ชั้น
  2. เสาเข็มสี่เหลี่ยม เหมาะสำหรับ งานทำโครงสร้าง 2 ชั้น เป็นต้น

การต่อเติมบ้านควรลงเสาเข็มหรือไม่

การต่อเติมควรลงเสาเข็ม เนื่องจากสภาพดินส่วนมากจะเป็นที่ถมใหม่และพื้นดิน กรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นชั้นดินที่อ่อน ถ้าหากไม่ลงเสาเข็ม หรือลงเสาเข็มความลึกไม่ถึงชั้นดินแข็งโอกาสที่บ้านทรุดจะมีมาก โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ดินถมใหม่ๆ อาจจะมีโอกาสทรุดตัวหลังจากต่อเติมประมาณ 3-6 เดือน