19 หมู่ 5 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

ข้อมูลพื้นดินและการเลือกใช้เสาเข็ม

หน้าแรก > บทความ > ข้อมูลพื้นดินและการเลือกใช้เสาเข็ม

ข้อมูลพื้นดินกับการเลือกใช้เสาเข็ม จำนวนเสาเข็มที่จะใช้งานขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่าง เช่น น้ำหนักตัวอาคาร สภาพดิน ขนาดของพื้นที่กว้างยาวเท่าไหร่ การออกแบบของทีมงานผู้ออกแบบโครงสร้างเป็นต้น จำนวนที่จะใช้ย่อมให้เหมาะสมกับองค์ประกอบต่างๆ ถ้าจำนวนเสาเข็มเหมาะสมพอดีกับองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นและเสาเข็มที่ได้มาตรฐาน โอกาสที่บ้านจะทรุดตัวก็น้อยลง แต่ถ้าจำนวนเสาเข็มน้อยไป การรับน้ำหนักก็จะไม่ดีพอ หรือถ้าจำนวนเสาเข็มมากเกินความจำเป็นก็จะสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์

การที่เราจะใช้เสาเข็มจำนวนมากน้อยเพียงใดนั้น ให้ปรึกษากับทีมเขียนแบบหรือช่างผู้ที่ทำงานโครงสร้าง เพราะว่าท่านเหล่านั้นจะรู้ว่าควรใช้เสาเข็มแต่ละต้นรับน้ำหนักประมาณกี่ตัน และควรจะใช้เสาเข็มกี่ต้น เสาเข็มที่จะใช้งานมีขนาดเท่าไหร่ ความลึกที่ตอกลงดินประมาณกี่เมตรเป็นต้น ทางเจ้าของบ้านจะได้มีข้อมูลเพื่อไปคุยกับบริษัทที่รับตอกเสาเข็มได้ และให้สอบถามไปยังบริษัทที่รับตอกเสาเข็มอีกครั้งเพื่อเป็นการประเมินเรื่องน้ำหนักของเสาเข็มที่สามารถรับน้ำหนักได้ และเรื่องความลึกโดยประมาณ เพราะว่าแต่ละพื้นที่มีสภาพที่ดินที่แตกต่างกัน ย่อมมีความลึกที่จะตอกเสาเข็มลงไปแตกต่างกัน

ประเภทของดินที่ตอก

  • ดินทรายเป็นดินที่ไม่มีการยึดเกาะของเม็ดดิน ดังนั้นเม็ดดินแต่ละเม็ดจะเคลื่อนหลุดจากกันได้ง่ายและน้ำไหลผ่านได้สะดวกแต่ในสภาวะถูกจำกัดขอบเขตไม่สามารถเคลื่อนไถลไปทางใดได้ดินทรายจะรับแรงแบกทานได้ดีทั้งนี้ต้องคำนึงว่ากระบวนการทำเสาเข็มนั้น ๆ จะไม่ทำให้ทรายเคลื่อนไหลกลายเป็นสภาพหลวมกว่าเดิม
  • ดินเหนียวมีแรงยึดเกาะเม็ดดินดีกำลังรับแรงเฉือนของดินเหนียวจะขึ้นอยู่กับบริเวณความชื้นในดินยิ่งความชื้นในดินมีมากเท่าใดกำลังของดินจะยิ่งลดต่ำลง
    ควรกำหนดให้ปลายเสาเข็มอยู่ในชั้นดินชนิดเดียวกันทั้งอาคารไม่ใช่กำหนดให้เสาเข็มยาวเท่ากันเพราะการที่ เสาเข็ม ยาวเท่ากันปลายเสาเข็มอาจอยู่ในดินต่างชนิดดันได้ เช่น ปลายเสาเข็มบางส่วนของอาคารอยู่ในดินอ่อนในขณะปลายเสาเข็มส่วนอื่นของอาคารอยู่ในดินแข็งหรือทรายแน่น ลักษณะนี้ทำให้การทรุดตัวไม่เท่ากัน
  • ควรให้น้ำหนักบรรทุกที่กดลงเสาแต่ละต้น มีค่าใกล้เคียงกันเพื่อไม่ให้ความเค้นในดินมีความแตกต่างกัน

Related Posts