19 หมู่ 5 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

การตรวจสอบก่อนตอกเสาเข็ม

หน้าแรก > บทความ > การตรวจสอบก่อนตอกเสาเข็ม

การตรวจสอบก่อนตอกเสาเข็ม ในการตอกเสาเข็มควรทราบว่า เสาเข็มที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมกับไม่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมคุณภาพจะต่างกันยังไง

รายการการตรวจสอบ

 • ตรวจสอบว่าเสาเข็มนั้น มี ม.อ.ก. หรือไม่ โดยให้ผู้รับจ้าง นำเอกสารรับรอง ตรา ม.อ.ก. มาแสดง
 • ตรวจสอบรายการคำนวณของเข็มตอกพร้อมวิศวกรเซ็นต์รับรองเข็ม
 • ตรวจสอบเงื่อนไขการตอกเสาเข็ม กำหนดด้วยความยาว หรือ Blow Count
 • ตรวจสอบแผนงานการจัดลำดับขั้นตอนการตอกเข็ม และทางเดินปั้นจั่น
 • ตรวจสอบขนาดพื้นที่หน้าตัด อายุของเข็ม และคุณภาพของเสาเข็ม ถูกต้องหรือไม่
 • ตรวจสอบหัวเข็มได้ฉากกับแนวแกนหรือไม่เอียงเกินข้อกำหนดหรือไม่
 • ตรวจสอบเสาเข็ม มีตรา ม.อ.ก. หรือไม่
 • ตรวจสอบหัวเข็มตามแบบมี Dowel หรือไม่
 • ตรวจสอบความพร้อม – ปั้นจั่น และ การกองเข็ม
 • ซักซ้อมความเข้าใจกับผู้รับเหมา ก่อนลงมือทำงาน

ขณะทำการตอกเข็ม

 • ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ขณะนำเสาเข็มจ่อตรงหมุดที่จะตอก
 • ตรวจสอบแนวดิ่งของเสาทั้ง 2 ด้าน ด้วยขาทราย
 • ตรวจสอบขณะการตอกเสาเข็ม
 • ตรวจสอบการต่อเข็ม ในกรณีที่เข็มต่อด้วยการเชื่อม
 • ตรวจสอบความลึกของเข็มที่จม
 • ตรวจสอบ Blow Count
 • ตรวจสอบการลากเสาเข็มมายังจุดที่ตอก

หลังการตอกเข็ม

 • ตรวจสอบความถูกต้องของ จำนวนต้นที่ตอกและ ขนาดเสาเข็มที่ตอกไว้

ผลประโยชน์ที่ได้จากการตรวจสอบ

 • มั่นใจได้ว่าคุณได้ เสาเข็มมีคุณภาพอย่างแท้จริงป้องกันปัญหาบ้านทรุดตัวแบบผิดปกติ
 • ป้องกันปัญหา หรือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง
 • เข็มตอกมีสภาพสมบรูณ์พร้อมที่จะใช้งาน
 • เข็มตอกที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง
 • มาตรฐานตามที่แบบก่อสร้างระบุไว้
 • งานได้มาตรฐานตามที่กำหนด
 • มั่นใจว่า เสาเข็มต้นนั้น ตอกตามจุดที่กำหนด และ เพื่อป้องกันเสาเข็มหนีศูนย์
 • มั่นใจว่า จะไม่มีการ เฉศูนย์
 • การทรุดตัวของเสาเข็มในขณะที่ตอกว่า ทรุดตัวผิดปกติหรือไม่
 • ป้องกันรอยต่อหลุดในขณะที่ตอกเสาเข็มท่อนที่ 2
 • ป้องกันเสาเข็ม แคร๊ก และ ดูว่ากระทบกับหมุดที่วางไว้เพื่อการตอกเข็มหรือไม่
 • ตรวจสอบความถูกต้อง โดยเฉพาะบ้านที่ใช้
 • เสาเข็มหลายขนาด ซึ่งอาจมีการตอกผิดหลุมได้

Related Posts