19 หมู่ 5 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

มาตรฐานทีมช่างและการใช้เครื่องจักร

บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด ให้ความสำคัญกับมาตรฐานทีมช่างและการใช้เครื่องจักรในการทำงานให้มีมาตรฐาน

เทคนิคการเชื่อมโลหะขั้นสูง

เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานการเชื่อมโลหะให้มั่นใจในคุณภาพปฏิบัติงานสูงสุดของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทุกคน บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด จัดให้มีการการอบรม ทฤษฎี การปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เทคนิคการเชื่อมชั้นสูงต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในการทำงาน แล้วยังช่วยเพิ่มปริมาณงานในกระบวนการผลิตและลดปัญหาของงานที่ไม่ได้คุณภาพ โดยวิทยากรผู้มีคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีการรับรองอย่างถูกต้อง

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็ม

บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็ม” ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการโดยจัดให้มีการการอบรม ทฤษฎี การปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นความสำคัญ จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเครื่องตอกเสาเข็ม (ปั้นจั่น) หรือการเคลื่อนย้ายระหว่างการตอก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการทำงานได้

การบังคับการควบคุมปั่นจั้นโบบายเครน รถ 10 ล้อ

มาตรฐานการฝึกอบรมทีมช่าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการตอกเสาเข็ม บริษัท ไทยไมโครไพล์จำกัด จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็ม” ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการโดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานตอกเสาเข็มคือความปลอดภัยในการทำงานทั้งกับตัวผู้ปฏิบัติงาน กับตัวเครื่องตอกเสาเข็ม หรือกับพื้นที่ปฏิบัติงานหน้างาน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเครื่องตอกเสาเข็ม (ปั้นจั่น) หรือการเคลื่อนย้ายระหว่างการตอก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการทำงานได้