19 หมู่ 5 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

ข้อมูลเสาเข็มและส่วนประกอบของเสาเข็มมีไรบ้าง

หน้าแรก > บทความ > ข้อมูลเสาเข็มและส่วนประกอบของเสาเข็มมีไรบ้าง

เทคโนโลยีการในการก่อสร้างในปัจจุบันเจริญก้าวหน้าทันสมัยมาก ข้อมูลเสาเข็มและส่วนประกอบของเสาเข็มมีไรบ้าง สิ่งปลูกสร้างที่เกิดการทรุดตัว ถ้าเป็นสมัยก่อนอาจต้องทุบทิ้งเพื่อสร้างใหม่ แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถช่วยแก้ปัญหาการทรุดตัวของสิ่งปลูกสร้างได้หรือรากฐานที่เรียกว่าเสาเข็ม

เสาเข็มตอกมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ

 • หัวเสาเข็ม (Head) คือ ส่วนบนสุดของเสาเข็มที่รองรับแรงกระแทกจากการตอก
 • ตัวเสาเข็ม (Foot) คือ ส่วนลำตัวของเสาเข็ม มีพื้นที่ผิวมากกว่าส่วนอื่นๆ ทำหน้าที่รับแรงฝืดระหว่างเสาเข็มกับดิน
 • ปลายเสาเข็ม (Tip) คือ นิส่วนล่างสุดของเสาเข็ม ทำหน้าที่เจาะทะลุชั้นดิน และรับแรงแบกทานมีหลายรูปแบบแล้วแต่ชนิดของดินที่ลงไป
  1. ปลายหัวป้าน เหมาะกับการตอกผ่านดินอ่อน
  2. ปลายหัวเข็ม เหมาะกับการตอกผ่านดินอ่อน โดยสวนปลายปักลงชั้นดินดานหรือ ทราย
  3. ปลายหัวดินสอ เหมาะกับการตอกผ่านดินเหนียว กรวด ทราย โดยปลายเป็นเหล็กหล่อดัง
  4. ปลายหัวปากกา เหมาะกับการตอกผ่านชั้นหิน
 • แผ่นเหล็กหัวเสาเข็ม (Driving Head) คือแผ่นเหล็ก ที่ปิดทับบนหัวเสาเข็มถูกยึดด้วยเหล็กสมอเทฝังเข้าเนื้อ คอนกรีตทำหน้าที่เพื่อรองรับน้ำหนักการกระทบของตุ้มและใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเข็มท่อนบน และล่าง

การตรวจรับและการกองเก็บเสาเข็ม

การตรวจรับเสาเข็มที่นำส่ง

 • ตรวจสอบความยาว ขนาด Dowel และวันที่ ผลิต
 • การลงเสาเข็มควรใช้รถเครนเพื่อป้องกันเสาเข็มร้าวหรือหัก
 • การลงโดยใช้แรงงานคนงัดลงควรจัดลงผ่านทางลาด และมียาง รถยนต์รองรับ
 • ควรทำการตรวจรอยร้าวของเสาเข็ม โดยใช้น้ำราด บริเวณที่รอยร้าว น้ำจะซึม
 • ลงทำให้เห็นรอยร้าวเมื่อน้ำบริเวณอื่นแห้งถ้าพบรอยร้าวรอบเสาเข็มเกินกว่าที่ระบุในข้อกำหนดประกอบแบบหรือตามที่กำหนดใน มอก.ไม่ควร นำไปใช้งาน

การกองเก็บเสาเข็ม

 • ปรับพื้นที่กองเก็บให้เรียบได้ระดับ
 • ใช้ไม้รองบริเวณที่ 0.21L ของเสาเข็มทั้งด้านหัวเสา และปลายเสาตามทุกชั้นที่มีการวางซ้อนทับต้องรองไม้รองให้ตรงเป็นแนวดิ่งมิฉะนั้นเสาเข็มจะวิบัติสามารถสังเกตจุดรองรับได้ว่าจะอยู่บริเวณเดียวกับจุดที่ยก

การโยกย้ายเสาเข็ม

เนื่องจากเสาเข็มคอนกรีตมีความเปาะมีโอกาสชำรุดเสียหายในการเคลื่อนย้าย จึงควรรู้จักตำแหน่งในการยกเพื่อโยกย้ายที่ถูกต้อง โดยมี 3 ลักษณะคือ

 1. การยกจุดเดียว (Single Point Lifting)
 2. การยกสองจุด (TwoPoint Lifting)
 3. การยกสามจุด(Three Point Lifting)

Related Posts