9/9 หมู่ที่ 1 ซอยเทศบาล 4 (ซอยทรัพย์ทวี) อ.สามโคก ปทุมธานี 12160

บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด – สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

หน้าแรก > ข่าวสาร > บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด – สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด และบริษัทในเครือ ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กมาโดยตลอด และในปี 2562 ทางบริษัทฯ และพนักงานได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและขนมมอบให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนพื้นที่ เพราะเด็กๆ คืออนาคตที่ดีของประเทศ

Related Posts