19 หมู่ 5 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด – สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

หน้าแรก > ข่าวสาร > บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด – สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก

บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด และบริษัทในเครือ ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กมาโดยตลอด และในปี 2562 ทางบริษัทฯ และพนักงานได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและขนมมอบให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนพื้นที่ เพราะเด็กๆ คืออนาคตที่ดีของประเทศ

Related Posts