19 หมู่ 5 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

เรื่องควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน

หน้าแรก > บทความ > เรื่องควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน

เรื่องที่ควรจำเป็นต้องรู้ก่อนการต่อเติมบ้าน

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมและกาลเวลา เรื่องควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน บ้านที่เราซื้อมาใหม่ หรืออยู่อาศัยมาพักหนึ่งแล้ว เราก็ต้องการต่อเติมเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศในบ้านของท่านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เนื่องจากพื้นที่ส่วนที่ต่อเติมมักเป็นพื้นที่จำกัด และต้องคำนึงถึงสภาพปัจจุบันของตัวบ้าน ตลอดจนสภาพพื้นที่ส่วนที่จะต้องการต่อเติม ซึ่งมีข้อจำกัดในการทำงาน การเลือกใช้ระบบของ การขนย้ายวัสดุก่อนสร้าง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วบริเวณ รอยต่อของอาคารเดิมและส่วนต่อเติม

ตรวจสอบตัวอาคารบ้านเดิมพื้นที่โดยรอบก่อนต่อเติม

ก่อนการดำเนินการใดๆ ในการต่อเติมต้องมีการตรวจเช็คโครงสร้างเดิมก่อน โครงการบางที่อาจมีการก่อสร้างตัวบ้านบนที่ดินที่เคยเป็นแหล่งน้ำมาก่อน ทำให้มีการทรุดตัวของพื้นดินบริเวณนั้น หรือกรณีที่ไม่มีการทรุดตัวก่อนการต่อเติม แต่ภายหลังการต่อเติมอาจจะมีเกิดการทรุดตัวเกิดขึ้นก็ได้ และต้องดูพื้นที่ให้เหมาะแก่การตอกเสาเข็มลงไปเพื่อเป็นรากฐานในส่วนของการต่อเติม ซึ่งนั้นหมายถึงต้องมีการเตรียมตัวไว้ให้พร้อม

ทางกฎหมาย

การต่อเติมหรือดัดแปลง จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากทางราชการ

  1. การลด หรือการขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร
  2. การลด หรือการขยายเนื้อที่ของหลังคารวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร
  3. การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารโดยใช้วัสดุขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง
  4. การเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของบ้าน
  5. การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของบ้าน

กรณีที่มีการขัดแย้งกับเพื่อนข้างบ้าน

หากบ้านใดมีพื้นที่มากพอจนสามารถยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้ เจ้าของบ้านก็ยังคงต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบ้านข้างเคียงด้วย เช่น การขนย้ายอุปกรณ์ มลภาวะทางเสียง หรือ แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเป็นปัญหา ซึ่งคุณสมบัติของเสาเข็มไมโครไพล์นั้น ช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมด การสั่นสะเทือนน้อย ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวจากการขุดดิน ไม่มีมลภาวะทางเสียง หรือฝุ่นผง ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากมีปัญหากระทบบ้านข้างเคียง อาจเกิดการฟ้องร้องได้

รูปแบบการออกแบบส่วนต่อเติม

ในรูปแบบโดยทั่วไปการออกแบบบ้านผู้ออกแบบควรจะต้องคำนึงการระบายอากาศ แสงสว่าง ตลอดจน ความปลอดภัยเมื่อเกิดปัญหาเพลิงไหม้

Related Posts