19 หมู่ 5 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

คุณสมบัติและประโยชน์ของไม้

หน้าแรก > บทความ > คุณสมบัติและประโยชน์ของไม้

ในที่นี้ ขอกล่าวถึง คุณสมบัติและประโยชน์ของไม้ แบบพอสังเขป เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้น สำหรับการเลือกไม้ชนิดต่างๆ มาประกอบการก่อสร้าง หรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้าง ให้เหมาะสมกับแต่ละงาน ดังนี้

  1. ไม้เต็ง ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลอ่อนเมื่อแรกตัดทิ้งไว้นานจะเป็นสีน้ำตาลแก่แกมแดง เหนียว แข็งแรง และทนทานมากแห้งแล้วเลื่อยและไสกบตกแต่งได้ยาก นิยมใช้ทำหมอนรางรถไฟ เครื่องมือกสิกรรม โครงสร้างอาคาร เช่น ตง คาน วงกบประตูหน้าต่าง โครงหลังคา เสา
  2. ไม้รัง ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลอมเหลือง หนัก แข็งแรง และทนทานมาก คุณสมบัติคล้ายไม้เต็ง จึงเรียกว่า “ไม้เต็งรัง” นิยมใช้ทำเสาและโครงสร้างอาคาร
  3. ไม้แดง ลักษณะของเนื้อไม้เป็นสีแดงเรื่อๆ หรือสีน้ำตาลอมแดง เหนียว แข็งแรง ทนทาน ขัดชักเงาได้ดี นิยมใช้ในการก่อสร้างในส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้าง เช่น พื้นวงกบประตูหน้าต่าง ทำเครื่องเรือน ด้าม เครื่องมือไม้ชนิดนี้ปลวกหรือเพรียงจะไม่ค่อยรบกวน และเป็นไม้ที่ต้านทานไฟในตัวด้วย
  4. ไม้ตะเคียนทอง ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีเหลืองหม่น สีน้ำตาลอมเหลือง ใช้งานได้ดีในการก่อสร้างทุกอย่างที่ต้องการความแข็งแรง และทนปลวกได้ดี ขัดและชักเงาดีมาก
  5. ไม้ตะแบก ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีเทาถึงสีน้ำตาลอมเทา เนื้อละเอียดเป็นมัน แข็ง เหนียว แข็งแรง ทนทานดีถ้าใช้งานในร่มไม่ตากฝน ขัดและชักเงาได้ดี ใช้ทำเสาบ้าน เรือ แพ เกวียน ไม้ตะแบกแบบมีลายใช้ทำเครื่องเรือนได้สวยงามมาก ทำด้ามมีด ปืน กรอบรูป เป็นต้น
  6. ไม้สัก ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีเหลืองทอง นานเข้าจจะกลายเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลแก่ แข็งแรงทนทานที่สุด ปลวกมอดไม่ทำอันตราย แกะสลักได้ดี ชักเงาได้ง่ายและดีมาก ไม้สักเป็นที่นิยมมากในการทำเครื่องเรือน ทำบานประตูหน้าต่าง
  7. ไม้ชัน ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลอ่อนถึงแก่ บางครั้งเรียกว่าไม้เต็งตง เสี้ยนแข็งพอประมาณนำไปเลื่อยและไสกบตัดแต่งได้ยาก นิยมใช้ทำโครงสร้าง ตง คาน โครงหลังคา เป็นต้น
  8. ไม้เคี่ยม ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอ่อน ถ้าทิ้งไว้นานจะเป็นสีน้ำตาลแก่หรือเกือบดำเนื้อละเอียดแข็งแรงทนทานมาก เลื่อยไสกบค่อนข้างง่าย นิยมใช้ทำโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมาก สะพาน แพ พื้น ถ้าใช้ในที่แจ้งจะทนแดดทนฝนได้ดีมาก
  9. ไม้มะค่าแต้ ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลอ่อนถึงแก่ ถ้าเลื่อยทิ้งไว้นานสีจะเข้มขึ้น เนื้อหยาบเป็นมันเลื่อม แข็งแรงทนทานมาก ทนมอดและปลวกได้ดี ถ้าตอกตะปูลงในแก่นไม้จะตอกได้ยาก เพราะความแข็งของเนื้อไม้ นิยมใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ เครื่องเกวียน เครื่องไถนา เครื่องเรือน เป็นต้น
  10. ไม้ประดู่ ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีแดงอมเหลืองถึงสีแดงแบบสีอิฐแก่ เนื้อละเอียดแข็งแรงทนทาน ไสกบตบแต่งชักเงาได้ดี นิยมใช้ในการก่อสร้าง ทำเกวียน เครื่องเรือนที่สวยงาม ด้ามเครื่องมือ และสิงที่ต้องการความแข็งแรงทนทานมาก ในประเทศจีนและญี่ปุ่นนิยมใช้ทำเครื่องเรือนมาก

แหล่งที่มา : หนังสือวัสดุก่อสร้าง โดย พงศ์พัน วรสุนทโรสถ และ วรพงศ์ วรสุนทโรสถ

Related Posts